Nässjö_lokstallar
Nässjö lokstallar. Foto: L.G.foto Wikimedia commons CC BY-SA 4.0

Nässjö lokstallar

Nässjö byggdes kring järnvägen, med Södra stambanan från Malmö till Falköping som den första 1846. Samhället blev senare en viktig järnvägsknut med 1873 Nässjö - Oskarshamns järnväg (1873), Östra stambanan till Katrineholm (1874), Halmstad - Nässjö järnväg (1882) och Sävsjöström - Nässjö järnväg (1914). De första lokstallarna har rivits, men 1911 stod ett nytt rundstall klart med 6 platser och 20 m vändskiva. Sammanbyggt med rundstallet fanns vattentorn och ångcentral. Stallet utökades samma år med 6 platser och 1918 tillkom ytterligare 3 platser något längre. Vändskivorna moderniserades med kullager 1921. Tiden från 1911 till våra dagar speglas i lokstallets och verkstadsdelens utrustning.
Nässjö lokstall med sina 15 platser är ett av de större i Sverige och torde vara det enda kvarvarande i större storlek som är komplett. En mycket stor del av verkstadsutrustningen är bevarad. Nässjö järnvägsmuseum disponerar delar av lokstallet som verkstad.