Kvarnabergs_vagnshjulsmakeri1
Kvarnabergs vagnhjulmakeri. Foto: L.G.foto Wikimedia commons CC BY-SA 4.0

Kvarnabergs vagnhjulsmakeri

Kvarnabergs vagnhjulsmakeri var i drift fram till 1950-talet. Byggnadens äldsta del, den norra verkstaden, uppfördes troligen vid 1800-talets slut. Det mellersta rummet tillkom omkring år 1900 och det södra på 1920-talet. Från början drevs maskineriet av ett vattenhjul som på 1920-talet ersattes av en turbin vid Högaforsfallet. På 1950-talet gjordes en modernisering av verkstaden och på 1970-talet förändrades interiören. Den maskinella utrusningen i byggnaden utgörs bl.a. av en eksvarv från 1880-talet.