hyltens_industrimuseum_1
Foto: Ida Dicksson.

Hylténs Metallvarufabrik

Hylténs metallvarufabrik grundades 1874 av Johan Edvard Hyltén på gården Hyltan. Han började sin verksamhet med ett gjuteri och expanderade efter några år med en mekanisk verkstad. Tillverkningen bestod bland annat av selbågar, fotogenlampor och så kallade smålandspungar. Den stora fabriken brann ner 1914. Hyltén lät då uppföra en ny fabriksbyggnad av tegel vid Gåröström och byggnaden kompletterades snart med kolbod, maskinverkstad, gjuteri och flera andra byggnader. Verksamheten vid fabriken lades ned 1975 och är idag ett levande industrimuseum. Den lilla bilden är hämtad från Länsstyrelsen Jönköpings hemsida. Hylténs metallvarufabrik utsågs av Svenska industriminnesföreningen till "Årets industriminne 2005". Läs mer om metallvarufabriken, museet och utnämningen här.