Eklundshovs_vattenverk
Ekelundshovs vattenverk. Foto: lia62 2011, wikimedia commons cc by.

Eklundshovs vattenverk

Eklundshovs vattenverk anlades under 1930-talets första hälft och byggdes till på 1940-talet och användes för att producera dricksvatten. Råvattnet tog från Vättern. Verket lades ned 1958. Här finns pumprum, pumpsal, pannrum, ställverksrum, entréhall, apparatrum för kemikalietillsatser, verkstad m.m. Interiören är väl bevarade med vattenpumpar och annan utrustning.