angsfors:kraftstation
Foto: Bengt J.son Ljung, Länsstyrelsen Jönköpings län.

Ängfors Kraftstation

Kraftstationen byggdes 1918 av Ängsfors snickerifabrik och får representera de hundratals små kraftverk som fanns under de första decennierna på 1900-talet. Byggnaden består av ett enda rum och maskineriet är välbevarat. Verket är ett av ytterst få bevarade likströmsverk, de flesta lades ner under mellankrigstiden eller byggdes om till växelströmsdrift.