Åminne_bruk2
Åminne bruk. Foto: Olaf Meister 2011, wikimedia commons, cc by.

Åminne bruk

Åminne järnbrukbruk anlades 1826, från början med en masugn för sjömalm från sjöarna Bolmen och Vidöstern. År 1833 byggdes även ett stångjärnsverk. När järnvägen stod färdig flyttades masugnen till Åminne station vid Vidösterns västra strand. Samtidigt byggdes ett gjuteri och en mekanisk verkstad. Från 1922 hette företaget Åminne Bruks Nya AB 1922. Förutom produktion av tackjärn från sjömalm producerade bolaget gjutgods som kaminer, gräsklippare, manglar. Åminne var då det enda järnbruket i Sverige som använde sjömalm. Tackjärnsproduktionen lades ned 1934, men gjuteriet var igång in på 1990-talet. Masugnen är bevarad, liksom gjuteriet där det finns en utställning om sjömalmens och järnhanteringens historia i Åminne. Lämningar efter den gamla masugnen finns kvar vid Åminne herrgård.