vemhans_vadmalsstamp_01

Vemhåns Vadmalsstamp

Vadmalsstampen i Sömlingsbäcken utanför Vemhån har daterats till år 1867 då den återuppfördes efter en förödande eldsvåda. Stampen ägs samfällt och förvaltas av Vemhåns byalag. Den var i bruk fram till 1942 och är idag en av ytterst få bevarade vadmalsstampar i landet. Stampen drivs av vattenkraft. Via vattenhjulets axel lyfts sex stockarna och faller tre och tre ned och stampar tyget. Till stampen i Sömlingsbäcken sändes tyger för stampning från ett stort område. Fotografiet är taget av Johan Loock och lånat av Länsstyrelsen i Jämtlands län.