storliens_station

Storlien Station

Storliens station byggdes efter typritningar av SJ:s chefsarkitekt A.W. Edelsvärd. Anläggandet av den så kallade norrländska eller jämtländska tvärbanan möjliggjorde färd med tåg hela vägen från Sundsvall till Trondheim. Banan invigdes år 1882 av kung Oscar II vid en ceremoni på Storliens station och banan gynnade den tidiga turismen. Storlien blev med sin höjd över havet vida omtalad för sin rena luft. Fotografiet är taget av Jesper Larsson och lånat av länsstyrelsen i Jämtlands län.