smedja_och_salpeterbod_i_lungre

Smedja och salpeterbod i Lungre

En välbevarad smedja för gårdsbehov av den typ som var så vanlig på de större gårdarna. Smedjan är byggd på 1800-talet och har bevarad murad härd med luftbälg. Under en kort period på 1800-talet var salpetertillverkning vanlig på bondgårdarna i länet. Salpeterboden är byggd som en hölada med god ventilation. Den färdiga produkten såldes till krutfabrikerna. Bilden är tagen av Jesper Larsson och lånad från Länsstyrelsen i Jämtlands län.