sidsjo_stromsag

Sidsjö - strömsåg

Den vattendrivna strömsågen i Sidsjö är en av Jämtlands läns få kvarvarande ramsågar. Den ägdes samfällt i byn och uppfördes omkring 187. Vattenhjul, kugghjul, sågbänk med mera är ännu bevarade från byggtiden men i övrigt har sågen har restaurerats genomgripande ett par gånger. Fotografi är taget av Jesper Larsson och information och information och bild är lånat av Länsstyrelsen i Jämtlands län.