remsagen

Remsågen

Byn Remmets vattendrivna ramsåg - Remsågen - härstammar enligt Länsstyrelsen möjligen från 1700-talets slut. Sågen slutade användas kring sekelskiftet 1900. År 1929 fick byggnaden ett nytt spåntak vilket räddat den för eftervärlden. År 1980-talet genomfördes en omfattande restaurering av maskineriet samt rekonstruktion av vattenrännan. Fotografiet är taget av Jesper Larsson och information och fotografi är lånat av Länsstyrelsen i Jämtlands län.http://www.lansstyrelsen.se/jamtland/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/byggnadsminnen/harjedalen/Pages/remsagen.aspx