ostersunds_stationshus
Copyright Länsstyrelsen Jämtland

Östersunds centralstation

Centralstationen uppfördes 1879 huvudsakligen efter typritningar av SJ:s chefsarkitekt A.W. Edelsvärd, som själv var född i Östersund. Kring stationshuset anlades påkostade planteringar. Anläggandet av den så kallade norrländska eller jämtländska tvärbanan möjliggjorde färd med tåg hela vägen från Sundsvall till Trondheim. Banan invigdes år 1882 och hade en avgörande betydelse för Jämtlands utveckling och Östersunds expansion. Fotografiet är taget av Marie Birkl och lånat av Länsstyrelsen i Jämtlands län.