lovons_kraftverk_02

Lövöns gamla kraftverk

Lövöns gamla kraftverk vid Fångsjöns utlopp uppfördes omkring 1904. Bakom uppförandet stod Per Holm och hans son Ulrik som båda spelade en stor roll för industrialiseringen av trakten kring Ström på den tiden. Ulrik Holm var bland annat med om att år 1915 grunda Ulriksfors sulfitfabrik, som till en början försågs med ström från Lövöns kraftverk. Kraftverket försåg även Strömsund och flera byar med ström. Lövön övertogs av Graninge 1939 och var i drift fram till 1973. Fotografiet är taget av Johan Loock och lånat av Länsstyrelsen i Jämtlands län.