enafors_station

Enafors station

Enafors station uppfördes 1881 och året därpå var den Norrländska tvärbanan klar i sin helhet. Stationshusen efter banan byggdes av trä efter tre olika typritningar. Stationshuset i Enafors är det minsta och enklast utformade av de tre typerna och den bäst bevarade stationen av typmodell längs banan. Förutom stationen vittnar ortens hotell från olika tidsepoker om Enafors dragningskraft på turister alltsedan järnvägen drogs fram. Under vissa perioder lär extra sovvagnar ha varit uppställda på stationen för att svara mot behovet av gästsängar. Fotografiet är taget av Johan Loock och lånat av Länsstyrelsen i Jämtlands län.