brunflo_station_02

Brunflo station och ställverk

Brunflos järnvägsstation är ritad av SJ:s chefsarkitekt Folke Zetterwall och stod färdig 1916. Länsstyrelsen skriver p sin hemsida att tätorten Brunflo är ett utpräglat stationssamhälle, där socknens centrum förskjutits från kyrkan till järnvägsstationen. Sedan 2007 är också ställverket inom stationsområdet lagskyddat. Det är förklarat av regeringen som statligt byggnadsminne. Bilden är tagen av Jesper Larsson och lånad från Länsstyrelsen Jämtlands hemsida.