Östersund,_telehuset
Telehuset Östersund. Foto: Ulff 2011, wikimedia commons, cc by.

Televerkets hus, Östersund

Telehuset i Östrsund byggdes 1911-12 efter ritningar av arkitekt Gustaf Hermansson. Telehuset i Göteborg som är mycket likt Östersunds.