bensinstationen_i_skalan
Copyright Länsstyrelsen Jämtland

Bensinstationen i Skålan

Bensinstationens kioskbyggnad i Skålan, Klövsjö, uppfördes 1953, året efter att macken etablerats. Den tidstypiska funkisinspirerade byggnaden uppfördes av ägaren Zachris Handler. Byggnadstypen kallas i branschen för "sittande hunden". Fram till 1974 var bensinstationen knuten till Nynäs, därefter till BP, som levererade bensin fram till mackens nedläggning 1996. Bensinstationen i Skålan med kiosk, pumpar och inventarier är en av landets mest välbevarade mackar från 1950-talet. Det är den enda bensinmacken i landet som förklarats som byggnadsminne. Bilden är tagen av Johan Loock och lånad från Länsstyrelsen i Jämtlands län.