are_station

Åre station

Åre station uppfördes 1880 efter typritningar av SJ:s chefsarkitekt A.W. Edelsvärd. Anläggandet av den så kallade norrländska eller jämtländska tvärbanan möjliggjorde färd med tåg hela vägen från Sundsvall till Trondheim. Banan invigdes år 1882 av kung Oscar II och banade väg för den då begynnande turismen. På platsen för Jämtlands med tiden största turistort, fanns före järnvägens framdragning inget samhälle med namnet Åre, utan två byar - Totten och Mörviken. Fotografiet är taget av Johan Loock och lånat av Länsstyrelsen i Jämtlands län.