Tylön_fyren
Fyren på Tylön. Foto: Pär Connelid, wikimedia commons, cc by.

Tylöns fyrplats

År 1870 byggdes fyren på Tylön, ett ca 13 meter högt, tiokantigt järntorn. Dessutom byggdes ett bostadshus, uthus, en källare, ett dass samt gångvägar med en galvaniserad järntross till handräcke från bostadstomten till fyren. Själva Tylön består huvudsakligen av glest ljungbeväxt berg- och klippterräng med inslag av buskskogs- och ängsmarkspartier. På öns västra sida finns en hamn.