Televerkets_hus,_Halmstad
Televerkets hus vid Lilla Torg i Halmstad. Foto: Engman, wikimedia commons cc by.

Televerkets hus, Halmstad

Televerkets hus Halmstad (Gamla Telegrafen eller Televerksborgen) byggdes 1924-1925 av Kungliga Telegrafstyrelsen efter ritningar av arkitekten Aron Johansson. Televerksamheten upphörde under 1990-talet.