Sunvära kvarn

Två bönder från Sunvära byggde 1866 en mindre kvarn, men 1899 revs den gamla kvarnen och med stenarna från den rivna byggnaden byggdes fundamentet till en större kvarn. Den nya kvarnen var i bruk till 1940-talet. Kvarnen, som är en holländare, har en så gott som komplett utrustning med kungshjul, stjärnhjul, självseglare, hissanordning, tre par kvarnstenar, två siktverk mm. Mekaniken är till största delen tillverkad av trä med få detaljer i gjutjärn. I en mindre utbyggnad inrymdes tidigare en råoljemotor.