Särdals_kvarn2
Särdals kvarn och mjölnrbostad. Foto: Engman 2010, wikimedia commons cc by.

Särdals kvarn

Särdals kvarn är en åttkantig holländare i sex våningar på stenfot. Den stod färdig 1890 och var i bruk till 1967. Maskineriet är intakt och välbevarat. Invid kvarnen finns mjölnarens bostad. Till kvarnmiljön hör också ett svinhus.