Nidingen IMG_4442
Nidingens fyrplats. Foto: Jan af Geijerstam 2009.

Nidingens fyrplats

Nidingen anlades 1624 som dubbel vedeldad vippfyr för att underlätta genomseglingen av Kattegatt. En vippfyr var en speciell skandinavisk anordning, som bestod av en balanserad bom, med vars hjälp man hissade upp en brinnande fyrgryta i luften och åter sänkte den för påfyllning. De dubbla eldarna ingick i en dansk fyrplan och var till för att skilja platsen från de närliggande fyrarna Kullen, Anholt och Skagen. 1635 byttes vedeldningen i vippfyrarna ut mot koleldning . På skäret byggdes också ett stenhus som vaktstuga och förråd. 1645 kom Nidingen i svensk ägo genom freden i Brömsebro. I ca 150 år var Nidingens fyrar de enda utefter hela västkusten mellan Kullen och Kristianiafjorden. Under de närmaste århundradet efter det svenska övertagandet utbyttes de ursprungliga vippfyrarna mot fasta fyrgrytor på stenkummel eller torn. Ritning till fyrbyggnader upprättades av C J Cronstedt 1759. År 1766 uppsattes en klockstapel av trä med mistsignalklocka efter ritning C J Cronstedt. Härigenom blev Nidingen den första kända fyrplatsen med mistsignalering. Fyrplatsen nydanades 1832, då förutom bostadshus mm de båda sexkantiga fyrtornen byggdes. De försågs med s.k. slutna stenkolsfyrar där fyrningen skedde med stenkol i glaslanterniner. Materialet till fyrtornen hämtades från Varbergs fästnings murar.
1846 skedde om- och tillbyggnader, varvid tornen blev dubbelt så höga som tidigare. Lanterninerna utbyttes mot nya med fast linsapparat. För att förbättra skenet infördes lysämne år 1884 och luxljus 1905. 1946 byggdes ytterligare ett fyrtorn med en effektivare roterande blixtfyrapparat.