Landeryds station
Landeryd station, troligen 1920-tal. Foto: Okänd. Hämtad från banvakt.se

Landeryds station

Stationshuset i Landeryd har ett genomarbetat formspråk och avspeglar rådande arkitekturideal med lokal anknytning bland annat i materialanvändningen. Byggnaden har ett stort symbolvärde och samhällshistoriskt värde, då järnvägen och uppförandet av stationsbyggnaden hade stor betydelse för samhällets utveckling i Landeryd. Stationsområdet med stationshus och de andra byggnader som byggdes för järnvägens behov är ett välbevarat minnesmärke över hur järnvägen förvandlar en liten by till ett stationssamhälle.