torn1
Foto: Samuel Karlsson 2003.

Grimetons radiostation

Radiostationen Grimeton togs i drift 1924 för telegrafi med främst Amerika. Efter det första världskrigets brutna kabelförbindelser med omvärlden beslöt den svenska riksdagen år 1920 att på den svenska västkusten låta uppföra en så kallad storradiostation som med långvåg sände trådlös telegrafi. Radiostationen Grimeton ingick i ett globalt nät av långvågsstationer, alla konstruerade av Ernst Alexanderson, och är idag den enda kvarvarande radiostationen i detta nätverk. Några gånger per år sänds ett telegram ut i etern. Grimetons radiostation utnämndes till Årets industriminne år 2000 och upptogs år 2004 på UNESCO:s lista över världsarv.