Brunnsbacka
Brunnsbacka sågkvarn. Foto: M. Thorin, Wikimedia commons CC BY-SA 3.0

Brunnsbacka sågkvarn

De nuvarande kvarnbyggnadernas ålder vid Brunnsbacka sågkvarn är inte känd, men de fick sin nuvarande utformning på 1870-talet. Till anläggningen hör även en sticksåg. Sågen var huvudsakligen en husbehovssåg, vars verksamhet upphörde på 1930-talet. Brunnsbacka sågkvarn är en hjulkvarn med ett underfallshjul.