Tomtbods fiskeläge

Tomtbod är Gotlands bäst bevarade storfiskeläge och består av 31 bodar. I fiskelägets mitt finns en brygga. Utanför böjer sig två enkla vågbrytare av gråsten. Tre lysstänger visar inseglingen till fiskeläget. I väster och i öster finns gistgarden för nättorkning.