Petarve vattensagen3_1_1_small
Petarve vattensåg. Foto: Jonas och Nils-Ove Norrgård, Sanda hembygdsförening.

Petarve vattensåg

Petarve vattensåg är en av två bevarade vattensågar på Gotland som fortfarande är i funktionsdugligt skick och på ursprunglig plats. Såghuset är byggt 1890. Anläggningen består av ett såghus med vattenhjul och dammluckor samt ett sågtorp med bodar. Interiören består av sågbänk, spånbänk, krossklinga och en kvarn. Hela kraftöverföringssystemet med olika vattenhjul finns bevarat i funktionsdugligt skick. Vid ån intill huset står det 6,5 m höga vattenhjulet, vilande på en kraftig kalkstenspelare. Sågbacken är en gräsplan för uppläggning av stock och virke.