1
Östergarnsholm, gamla fyren. Foto: Jan Norrman 1996, Riksantikvarieämbetet.

Östergarns gamla fyr

Gamla (västra) fyren uppfördes 1817. Den var först en täckt stenkolsfyr och Sveriges första nybyggda fyr enligt Löwenörnska principen. År 1849 höjdes fyren och försågs med rovoljelampa och linsapparat i lanternin. Under ombyggnadstiden uppfördes i närheten av fyren en provisorisk fyr av sten med öppen stenkolseld (enligt Polheimers princip). Den provisoriska fyren anses vara landets enda bevarade exemplar av sin typ. År 1887 installerades fotogenlampa i den gamla fyren, som 1907 ersattes av luxljus. Fram till 1907 visade fyren fast vitt sken. Gamla fyren släcktes år 1919, då fyren vid östra fyrplatsen stod färdig. I närheten av den gamla fyren tändes år 1921 en ny fyr, Östergarns västra. Fyrplatsen Östergarnsholm avbemannades år 1965. Östergarnsholms östra fyr är ännu i automatiserad drift.