Risungs 1280px-Gotlands_oljeborrning_
Oljepumpanläggningen på Risungs i Rute. Foto: Bengt Oberger 2012, wikimedia commons cc by.

Oljepumpsanläggningen på Risungs i Rute

Det första oljefyndet gjordes på södra Gotland 1974, detta resulterade i att 323 hål för oljeutvinning borrades på ön, varav endast 20-30 gav någon utdelning. År 1979 etablerades oljepumpar bl.a. vid Risungs, då rikliga fynd gjordes. Oljan höll hög kvalitet och hade låg svavelhalt. Utvinningen blev dock för liten och 1993 avvecklades verksamheten. Sammanlagt utvanns ca 100 kubikmeter olja på Gotland, varav 35 % kom från Risungsfältet. Här borrades nio hål med en diameter på 50 mm och ett djup på 220-333 m. Oljan pumpades upp till ytan med hjälp av kolvpumpar i hålets botten. Ojeborrningsanläggningen vid Risungs i Rute är den enda fullständigt bevarade i Sverige.