Hoburg fyr, Gotland
Hoburgs fyr 2012. Foto: neekoh.fi. Wikimedia commons CC BY 2.0

Hoburgs fyrplats

Fyrmiljön vid Hoburgen utgör en sammanhållen enhet med fyrtorn, bostadshus och uthus som inhägnas av en stenmur. Miljön är komplett, men har kontinuerligt utvecklats under en hundraårsperiod efteran läggandet på 1840-talet. I fyren används ännu den första ordningens lins som installerades när fyren höjdes 1914-15. Det är en av tre bevarade linser av denna typ i svenska fyrar.