Gotlandståget-SIRJ_lok3_Dalhem
Ångloket "Dalhem" vid Hesselby station. Foto: Helen Simonsson 2011, wikimedia commons cc-by.

Gotlandståget - Tule järnvägsstation

Järnvägslinjen mellan Roma och Slite var i bruk 1902-1953. Stationsbyggnaderna i Hesselby och Tule är båda från 1902. Föreningen Gotlandståget tog över Hesselbystationen 1972 och 1978 återinvigdes banan från Hesselby för trafik som museijärnväg. Stationen Tule som är byggnadsminne ägs av en stiftelse sedan 1982. Båda stationerna har renoverats noggrant och är mycket väl bevarade. Förutom själva stationsbyggnaderna finns godsmagasin, traktorgarage, verkstad, ladugård m.m. Hesselby och Tule stationer är delar av Föreningen Gotlandstågets mycket omfattande arbete för att utveckla en museijärnväg ända till Roma.