Gotlandståget Hesselby_station_Dalhem_01
Hesselby järnvägsstation. Foto: Boberger 2012, wikimedia commons cc by.

Gotlandståget - Hesselby järnvägsstation

Järnvägslinjen mellan Roma och Slite var i bruk 1902-1953. Stationsbyggnaderna i Hesselby och Tule är båda från 1902. Föreningen Gotlandståget tog över Hesselbystationen 1972 och 1978 återinvigdes banan till Eken för trafik som museijärnväg. Hesselby järnväggstation är byggnadsminne. Båda stationerna har renoverats noggrant och är mycket väl bevarade. Förutom själva stationsbyggnaderna finns godsmagasin, traktorgarage, verkstad, ladugård m.m. Hesselby och Tule stationer är delar av Föreningen Gotlandstågets mycket omfattande arbete för att utveckla en museijärnväg ända till Roma.