Gotska Sandön 681px-Norra_Udden_Lighthouse_Gotska_Sandon
Norra Uddens fyr, Gotska Sandön. Foto: Robin 2008, wikimedia commmons cc by.

Gotska Sandöns fyrplats

Åren 1858-1859 byggdes två identiskt lika fyrar med fast sken på Gotska Sandön för att varna för det farliga grundflaket Kopparstenarna. Grundläggningsförhållanden på ön krävde en speciellt lätt konstruktion. Fyrtornen utfördes som träklädda stålskelett och grundlades på skruvpålar. Det södra fyrtornet revs 1903 och det kvarstående norra tornet byggdes om. Samtidigt som de bägge fyrarna, byggdes även bostadshus och ekonomibyggnader för fyrpersonalens behov. De olika byggnaderna arkitektritades i enlighet med ett typhusmönster genom Lotsverkets försorg och gavs en symmetrisk placering runt en stor gårdsplan. Ett karakteristiskt inslag inom fyrplatsområdet är de gjutna gångbanorna, vilka härrör från 1930-talet då de ersatte äldre gångbanor av plank.
Byggnadsminnet omfattar fyrtornet samt Bourgströms och Tomtebos jaktstugor, tre stycken f.d. fyrmästarebostäder, f.d. skola och lärarbostad, f.d. tvätt- och bagarestuga, källare, två stycken uthus, två stycken avträden, Gottbergs lada, "Gottbergs fängelse", skogshuggarbarack, tre stycken uthus samt kabelbod. Gotska Sandön som helhet är en nationalpark.