Ferdinand Petterssons mekaniska verkstad

Verkstaden byggddes i två etapper och innehåller fullständiga snickeri-, smides- och verkstadsmekaniska delar, liksom kontor, lagerutrymmen och ett mindre bostadsrum på vinden. Maskinhuset innehåller bl. a. en av Sveriges äldsta och största dieslar i gångbart skick. Intill maskinhuset finns ett såghus som innehåller ett sågverk med kap, spånt, hyvel, spånsåg och kvarn med tre stenar. Norr om maskinhuset ligger ett dushus som även använts som föreningslokal. Bredvid dushuset står en mindre lackeringsbod. Ett komplicerat kraftöverföringssystem med remdrift förbinder de olika byggnaderna. Bakom såghuset finns ett stall och garage för besökande. Till anläggningen hör även den äldre bostaden en parstuga med köks- och brygghusbakbygge. Till denna hör en ladugård för en mindre kreatursbesättning. Vid vägen står ett litet pumphus för bränsle.