Etelhems_krukmakeri_b_(2)
Etelhems krukmakeri. Foto: Helen Simonsson, Wikimedia commons CC BY-SA 3.0

Etelhems krukmakeri

Etelhems krukmakeri grundades 1889 av kakelugnsmakaren och keramikern Axel Nilsson och här tillverkas fortfarande bruksföremål i lergods. Vissa modeller är kvar sedan krukmakeriets början. Verkstadsbyggnaden som byggdes från början står kvar. Här finns fortfarande den gamla verkstaden med sin inredning, bl. a. drejskivor, lerkvarnar samt en keramikugn i två våningar. Från keramikverkstadens tidigare skeden finns bl.a. ett tillhörande slamverk, en slambassäng samt en risugn bevarade. Nära verkstadsbyggnaden ligger ett bostadshus där krukmakeriets ägare tidigare bodde.