Buttle järnvägsstation

Buttle station från 1878 består av snickarglädjesbyggnader, såsom stationshuset med väntsal, ett stort dass och vedbod, samt andra träbyggnader som godsmagasin, ladugård och tvättstuga. Dessutom finns en källare i sten.