Bruhns vattenkvarn

Vid Strömma å fanns tidigare 20 vattenverk, varav Bruhns kvarn är den enda kvarvarande. Totalt finns bara sju av Gotlands 228 vattenkvarnar bevarade. Bruhns vattenkvarn är den enda med dubbla hjul och har all maskinell inredning bevarad intakt, vilket gör att kvarnen är i malbart skick.