Aners vattenkvar
Aner vattenkvarn. Foto: Rindert 2007, wikimedia commons CC BY.

Aner vattenkvarn

Aner vattenkvarn ligger vid Anerån i Boge, nära utloppet i Bogeviken. Den är den ena av Gotlands två kvarvarande vattenkvarnar som fortfarande används till malning. Kvarnen byggdes under 1800-talets andra hälft och har ett sex meter högt vattenhjul.