Wij valsverk

År 1885 ersattes den dåvarande stångjärnssmedjan vid Wij bruk med ett modernt mediumvalsverk. Tysk- och lancashirehärdarna revs för att lämna plats åt det nya verket.
Valsverket, som konstruerats av ingenjör von Zweigbergk vid Morgårdshammars mekaniska verkstad, drevs av en 100 hästkrafters vattenturbin. Hit levererades nu smältstycken från smedjan i Brattfors för utvalsning till färdigt stångjärn. År 1901 infördes ångdrift. Två år senare utökades anläggningen med ett finvalsverk som inköpts begagnat från Korsnäs järnverk.
År 1913 installerades en ny turbin som försåg både valsverksbyggnaden och den intilliggande herrgården med elektrisk ström. Valsverket lades ned 1932. Den maskinella utrustningen är välbevarad och består förutom de båda valsverken av en koltornsvällugn från 1920, ångmaskinen från 1901, ånghammare, järnsax mm. Dessutom finns bevarad verkstadsutrustning samt detaljer för kraftöverföring. Klensmedjans härd har rekonstruerats.