Växbo kvarn 1024px-Växbo_kvarn_1
Växbo kvarn. Foto: Zejo, wikimedia commons, cc by.

Växbo kvarn

Växbo kvarn är en av två större kvarnanläggningar som under senare delen av 1800-talet byggdes vid Växboån. Den ena är riven, men Växbo kvarn är bevarad. Kvarnhuset byggdes 1869 av en inspektor Veng från Marma. Övriga ägare var bönder från byn. Kvarnen drevs som tullkvarn. Den arrenderades ut till en mjölnare, som bodde vid kvarnen i en särskild bostad. Ursprungligen drevs kvarnen med vattenhjul, men efter några år installerades turbiner. Ett turbinhus (sump) byggdes i bottenvåningen. Omkring år 1900 effektiviserades malningen ytterligare. Från denna tid härstammar större delen av den maskinella utrustningen. I den nedre våningen finns förmalningsapparaten, med två par kvarnstenar, och flera kross- och rensverk. Mjölnarbostaden är byggd i en och en halv våning, varav den nedre bevarar ursprunglig planlösning. I uthuset har nedre våningen lämnats oförändrad, medan höskullen med små ingrepp inretts till utställningslokal för hantverk mm. Till anläggningen hör en mälteribyggnad i två våningar med vind, troligen uppförd år 1891.