Västansjö ullspinneri
Ullspinneriet. Foto: Länsmuseet i Gävleborg, Michael Ahne.©/ EJ TILLSTÅND LST

Västansjö ullspinneri

Västansjö ullspinneri från 1867 hör till de många småindustrierna på landsbygden som med tiden gav upphov till ett betydligt större företag, AB Garntjänst i Kilafors. Bolaget bildades 1864 av fyra bönder, en torpare och skräddaren Lars Lindblom, vars familj senare ensam övertog spinnerirörelsen.
Maskinerna, spinnstol och kardverk, köptes från Norrköping.
Bönderna lämnade sin ull för spinning mot viss betalning och eftersom varje beställare skulle ha garn av sin egen ull måste maskinen stannas vid varje beställning. Som mest kunde femtio kilo spinnas på en dag. Sedan Garntjänst AB bildats fortsatte verksamheten i det gamla spinneriet fram till 1950-talet.
Den maskinella utrustningen har bevarats på plats med undantag av en repmaskin som rivits. Spinnmaskinen är den ursprungliga från 1867 medan det nuvarande kardverket tillkom 1894. Andra maskiner är av senare datum. Maskinerna kan fortfarande tas i drift tack vare att kraftöverföringar med axlar och remskivor bevarats intakta. Spinneriet har sedan 1930-talet varit elektrifierat.