Tolvfors-03
Tolvfors bruk. Foto: Pimvantend, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Tolvfors bruk

Tolvfors är ett av Gästriklands äldsta järnbruk, grundat 1644.
Huvudbyggnaden uppförd av timmer 1756-1760 och ombyggd  1798 - 1800. Till prydande av den övre våningens interiörer anlitades den kände dekorationsmålaren J N Asplind i Falun. Stora delar av denna inredning är fortfarande bevarad. I samband med ombyggnaden av herrgården anlades även en park och trädgårdar. Bruksgatan med sina byggnader anlades under 1700-talets senare hälft. Bebyggelsen består av bostäder för smeder samt bod - och magasinsbyggnader. På andra sidan bruksgatan ligger uthus och ekonomibyggnader. Utmed bruksgatan ligger även två magasinsbyggnader samt en bod i rödmålat timmer. Samtliga verksbyggnader som hört till bruket är rivna.