Storjungfruns fyrplats

Den största ön i Söderhamns skärgård är är Storjungfrun
Den äldsta bebyggelsen, ett par sjöbodar och öns kapell, kan vara från 1600-talet. På fyrudden finns nyare bebyggelse. Storjungfruns fyr byggdes 1839 enligt en dansk stenkolsbesparande konstruktion, den s.k. Löwenörns konstruktion. Den var den sista stenkolseldade fyren som byggdes i Sverige. Fyren byggdes om 1835 till en linsfyr. Efter ytterligare om- och tillbyggnader installerades dalénljus 1943 och en andra ordningens linsapparat i huvudfyren samt ett nytt AGA-ljus i en bifyr. Fyren automatiserades 1964.