Soderhamn_old_railway_station
Gamla järnvägsstationen, Söderhamn. Foto: Annika64, wikimedia commons, CC BY.

Söderhamns gamla station vid Rådhustorget

Söderhamns gamla järnvägsstation är en del av Rådhustorget som är byggnadsminnesmärkt i sin helhet. Söderhamn blev under tiden 1870-1890 centrum för industriell expansion. Järnvägen var pulsådern som präglade staden och knöt den samman med de livsviktiga delarna hamnen och industrierna.
Efter den stora stadsbranden 1876 flyttades järnvägen flyttades till ett nytt läge söder om ån. Den gamla järnvägsstationen hörde till de byggnader som klarat branden.