Moviken IMG_6157
Movikens masugn. Foto: Jan af Geijerstam 2011.

Movikens masugn

Den första masugnen i Moviken byggdes 1795-96 för att förse hammarsmedjorna vid det närbelägna Strömbacka bruk med tackjärn. Den nya masugnen placerades nära stranden av Norra Dellen och malmen kunde skeppas direkt till hyttan.
När vallonsmide infördes vid Strömbacka bruk år 1828 började man vid Moviken även blåsa tackjärn av Dannemoramalm. Masugnen brukades i sitt ursprungliga skick fram till 1861, när den liksom många andra äldre masugnar byggdes om för ökat utbyte av malm och kol. Intill hyttan uppfördes en modern gasrostugn och även kolningen förbättrades genom att kolugnar infördes, vilket ansågs ge ett träkol av bättre kvalitet än det som milorna lämnade. Vid slutet av 1800-talet ansågs även den ombyggda masugnen omodern och man beslöt att riva den. Den nuvarande masugnen uppfördes 1902-04 under ledning av en byggmästare Filén från Västerås, som också byggde ytterligare en rostugn omedelbart intill den befintliga. Den nya masugnsanläggningen brukades fram till 1937 när hyttan slutligen blåstes ned.mInteriör och utrustning är välbevarade; bland annat finns här både blåsmaskin och ångmaskin i gott skick. Se även Strömbacka stångjärnsmedja och Movikens hamn.