Mackmyra_bruk_06-1
Mackmyra. Foto: Y-näsmannen 2012, wikimedia commons, cc by.

Mackmyra stångjärnssmedja och herrgård

Mackmyra är en väl bevarad järnbruksmiljö. Den första stångjärnssmedjan anlades av bönder någon gång under 1500-talet. År 1672 byggde bönderna en masugn nära det som idag är Valbo köpcentrum, men bara några år senare sålde de både masugn och smedja till assessorn Daniel Tilas från Stockholm och omvandlingen från en liten bondesmedja till ett riktigt järnbruk inleddes. Under 1800-talets första hälft och nya ägare byggdes stångjärnssmedjan och inför lancashiresmide, en ny smidesmetod som hämtats från England. Nu anlades även den engelska parken och uppför kontor, smeds- bostäder och ekonomibyggnader. Valbo masugn lades ned 1855 och 1877 flyttades smidet till närbelägna Forsbacka bruk. Mackmyra bruk blev en lantegendom med jord- och skogsbruk. År 1999 startade Mackmyra Svensk Whisky AB produktion av svensk maltwhisky i brukets gamla stångjärnssmedja, kvarn och kraftverksbyggnad. Någon kilometer från det gamla järnbruket, etablerades under 1880-talet Mackmyra sulfitfabrik. Fabriken är sedan länge nedlagd. Några av fabrikens arbetarbostäder står kvar på andra sidan bron över Gavleån. De röda trälängorna ritades av arkitekten Cyrillus Johansson i början av 1900-talet. På Trollsvedsvägen strax intill uppmärksammar en minnessten strejken vid sulfitfabriken 1906. Mackmyrastrejken blev omtalad över hela landet när fyrtio arbetarfamiljer på Tallåsen vräktes från sina hem av fabriksledningen. Konflikten gällde arbetarnas rätt att få bilda en fackförening.

Idag är Mackmyra också känt för sin produktion av whisky.