Kvistabäcken 1024px-
Kvistabäckens flottled. Foto: Zejo, wikimedia commons, CC BY.

Kvistabäckens flottled, Gävleborg

Kvistabäckens flottled korsar gränsen mellan Ytterhogdals socken i Jämtlands län och Ramsjö socken i Gävleborgs län och utgörs av en ca fem kilometer lång sträcka. Vattendraget Kvistabäcken - Panjabäcken ingår i Enåns flottled, som totalt är cirka fem mil lång. Till byggnadsminnet inom Jämtlands län hör ett litet stycke av Norra Kvarntjärnen, en del av Panjabäcken samt ett område kring spardammen Härnalampi. Timmerrännorna är antingen skodda med kilad sten eller med snedställda ca meterlånga timmerstockar. Bottnen är klädd med två varandra korsande lager timmerstockar. Flottleden omfattar sex dammar: Norra Kvarntjärnsdammen, Södra Kvarntjärnsdammen, Kristoffersdammen, Dalbydammen, Tyskdammen och Sundströmsdammen. Till systemet hör tre spardammar: Härnalampi, Paskalampi och Hökmyrtjärnen. Längs med Kvistabäckens vattendrag fanns tidigare flera skogskojor, som beboddes av flottarna under flottningssäsongen. Idag finns tre kvar, delvis återuppbyggda. Dammanläggningar finns bevarade i relativt gott skick i alla sex dammarna. Av spardammarna är det bara Härnalampi som är förhållandevis välbevarad. Flottningen upphörde troligen 1935, men flottleden avlystes inte förrän 1963. Den har sedan restaurerats under både 1970- och 90- talen. På senare år har en intressegrupp bildats, som varje försommar visar hur flottningen gick till. Flottningen upphörde troligen 1935, men flottleden avlystes inte förrän 1963.