Kronobränneriets_magasin02
Kronobränneriets magasin. Foto: Einarspetz, wikimedia commons, cc by.

Kronobränneriets magasin

Den stora lager- och magasinsbyggnaden uppfördes 1784 efter ritningar och under ledning av stadsbyggmästaren Raphael Pousette och stadsmurmästare Daniel Lundqvist, som tidigare hade svarat för uppförandet av brännerihuset och andra byggnader inom bruket. Den höga bottenvåningen inrymmer en välvd källare, använd som lager för brännvinstunnor. I de båda övre våningarna magasinerades spannmål. Längre ned utefter Testeboån ligger Kronobränneriet, även det ett byggnadsminne.