Kronobränneriet_och_Testebokvarn_01
Kronobränneriet och Testebokvarn. Foto: Y-näsmannen 2012, wikimedia commons, cc by.

Kronobränneriet och Testebokvarn

Kronobränneri i Strömsbro började byggas 1776. Byggnaden inrymde förutom själva bränneriet även för mältning och mäskning. Ett vattenhjul i byggnadens södra ände drev pumpar som transporterade upp vatten. Verksamhetens lades ned 1849. År 1741 köpte Gävle stad en kronokvarn strax invid  kronobränneriet. Även den såldes 1849 till grundarna av Gefle Manufakturaktiebolag. Kvarnen var i drift till 1906, då den byggdes om till reparationsverkstad. Vattenrännan inom kvarnen används till ett 1923 uppfört kraftverk i anslutning till textilfabriken. Längre upp utefter Testeboån ligger även Kronobränneriets magasin, även det ett byggnadsminne.